Senzory

Hybridní monitorovací systém

Hybridní monitorovací systém

Miniaturizace, rozvoj senzorických snímačů, přenosy typu IoT, koncepty Smart Cities, to všechno umožňuje vytvoření monitorovacích systémů ovzduší, které nepředstavují tak nákladnou investici jako v minulosti. Kvalita dat těchto senzorických systémů a jejich interpretace však musí být neustále konfrontována s daty, která jsou pořízena přístroji pracujícím referenční metodou, dle platných norem, aby nedocházelo k nepřesným informacím o stavu ovzduší.

ENVIDust

 

Monitor prachu ve venkovním ovzduší

 

envidust2
   

ENVISens

Automatická senzorická imisní stanice

 

envisens2
   

Měření imisí pomocí dronů

Monitoring pomocí dronů poskytuje novou zajímavou dimenzi pro monitoring kvality venkovního ovzduší.

 

 

 

drony
   

reference_icon2

Reference senzorické systémy měření kvality ovzduší

 

 

 

reference_smartenvi