Systémy pro kontinuální monitoring emisí

  • Dodávka kontinuálního systému pro měření emisí pro elektrárnu Teknecik – Severní Kypr.

 

  • Dodávka kontinuálního systému pro měření emisí pro elektrárnu ZOUK – Libanon.

 

  • Dodávka kontinuálního systému pro měření emisí pro spalovnu SICOMO – Libanon.

 

  • Dodávka kontinuálního systému pro měření emisí pro spalovnu Rumpold Jihlava – Česká republika.

 

  • Dodávka kontinuálního systému pro měření emisí pro výzkumnou činnost – Litevský energetický institut – Litva.

 

  • Dodávka a instalace licencí softwarových aplikací pro emisní systémy – Česká republika, Slovensko, Lotyšsko, Litva, Turecko,…

 

  • Další  dodávky jednotlivých měřících zařízení či komponentů.
  emise_refeence
     

 


reference-emise1  

emise_reference5

reference_emise2

  emise_reference3   Produkty_emise
             
win_emag2