Všeobecné obchodní podmínky

 

1.   Základní ustanovení

 

1.1.      Zboží a služby dodávané společností ENVItech Bohemia s.r.o. ( dále jen dodavatel ), jsou předmětem těchto podmínek, kterými je vázána objednávka či smlouva. Změny mohou být předmětem pouze zvláštních ustanovení, daných v potvrzení konkrétní objednávky nebo ve smlouvě společnosti.

1.2.      Objednávka není uznaná společnosti, čímž se vylučuje možnost smlouvy, dokud nevydá semné potvrzení objednávky

1.3.      Žádná objednávka, která byla společností přijata, nesmí být kupujícím zrušena s výjimkou písemného souhlasu dodavatele a za předpokladu, že kupující uhradí dodavateli vzniklou ztrátu, náklady a výdaje vzniklé dodavateli jako následek zrušení objednávky.

1.4.      Kupující je zodpovědný za přesnost objednávky, poskytnutí informací požadovaných dodavatelem k vyřízení objednávky, a také za přesnost všech takto poskytnutých informací.

1.5.      V případě, že je zboží určené na export, je kupující zodpovědný za splnění všech dovozních norem platných v cílové zemi a za celní poplatky.

1.6.      Informace obsažené v katalozích, ilustracích a podobných materiálech vydaných Dodavatelem jsou pouze přibližné; a dodavatel si vyhrazuje právo určit technické specifikace zboží  potřebné  k vyřízení  objednávky,  dále  si  vyhrazuje  právo  vykonat  změny,  které materiálně neovlivní kvalitu výkonu zboží.

1.7.      Podáním objednávky kupující souhlasí s plným zněním Všeobecných obchodních podmínek, které jsou dostupné na internetovské adrese  www.envitech.eu

 

2.   Cena a platební podmínky

 

2.1.      Závazná cena zboží, či služeb je uvedena v písemném potvrzení objednávky,nebo v příslušné kapitole smlouvy mezi kupujícím a dodavatelem.

2.2.      Pokud v potvrzené objednávce, či smlouvě není vyčíslena DPH, má se za to že cena je uvedena bez příslušné DPH, která bude na faktuře připočtena

2.3.      Společnost si vyhrazuje právo zvýšit ceny stanovené v potvrzení objednávky společnosti

v případě, že dojde ke zvýšení cen materiálu a nakupovaných částí vzhledem k podstatné změně kurzu koruny zapříčinění intervencí ČNB.

2.4.      Není-li stanoveno jinak, požaduje dodavatel 100% platbu předem, připsanou na účet dodavatele nejpozději v den předpokládané expedice zboží, či zahájení výkonu služby

2.5.      Za platbu předem se považuje také neodvolatelný akreditiv, bankovní záruky, či pojištění záruk

2.6.      Není-li stanoveno jinak v potvrzení objednávky společnosti, či smlouvě, jsou faktury vydané dodavatelem splatné v dané měně do 14 dnů od data vystavení faktury.

 

3.   Dodání a převzetí zboží, nebo služby

 

3.1.      Dodavatel dodá zboží, či službu dle termínů uvedených v písemném potvrzení objednávky, nebo ve smlouvě.

3.2.      V jakémkoliv případě kdy je doručení zpožděno jakýmkoliv konáním, nekonáním nebo

meškáním na straně kupujícího je dodavateli zaručeno prodloužení dodacích lhůt.

3.3.      Zboží, nebo služba se považují za dodané po podpisu předávacího protokolu, nebo dodacího listu

 

4.   Rizika a vlastnické vztahy

 

4.1.      Riziko poškození nebo ztráty zboží přechází dodáním dle bodu 3.3. na kupujícího.

4.2.      Vlastnictví zboží nepřechází na kupujícího, a tudíž dodavatel zůstává vlastníkem zboží do doby než dodavatel obdrží finanční prostředky fakturované za doručené zboží; a v případě, že se kupující dostane do prodlevy při placení je dodavatel oprávněn zboží zpětně zabavit a za tím účelem může také vstoupit na pozemky zákazníka a v případě potřeby odmontovat zboží a vybavení.

 

5.   Záruka

 

5.1.      Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. ( dodavatel ), poskytuje záruku u prodávaného zboží na všechny chyby materiálu nebo vnitřní závady fungování dodaného zboží. Na základě záručních podmínek dodavatel opraví, nebo podle vlastního uvážení vymění jakýkoliv díl zboží, který je předmětem záruky.

5.2.     Pokud písemně potvrzená objednávka, nebo smlouva nestanoví jinak, řídí se uplatňování záruky Všeobecnými záručními podmínkami, které jsou dostupné na internetovské adrese www.envitech.eu

 

6.  Práva duševního vlastnictví

 

6.1.     Autorské právo, design a všechna ostatní práva na design a výrobu zboží dodávaného dodavatelem  jsou  a  zůstávají  majetkem  dodavatele,  nebo  jeho  dodavatelů  a  nic  z toho nepřechází do vlastnictví kupujícího.

 

7.   Neplacení či insolvence kupujícího

 

7.1.      V případě   neuhrazení   faktur   za   zboží,   či   službu   v termínu   splatnosti,   musí   kupující informovat dodavatele o návrhu řešení úhrady platby. V případě, že se tak nestane do 7 dní po splatnosti faktur, bude dodavatel účtovat kupujícímu penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení zpětně.

V případě, že ve smlouvě, nebo potvrzené objednávce není takováto sankce uvedena, má se za to, že platí tento bod Všeobecných obchodních podmínek.

7.2.      V případě, že kupující neudělá jakékoliv dobrovolné vypořádání se se svými věřiteli, stane se předmětem  správního  příkazu,  vyhlásí  konkurz  nebo  likvidaci  (v  případech  jiných  než  je amalgace či rekonstrukce) nebo pokud bude zatížen jakýmkoliv břemenem, nebo je-li jmenován správce konkurzní podstaty jakéhokoliv majetku nebo jmění kupujícího, nebo utrpí-li kupující jakoukoliv podobou událost jako následek dluhu, nebo pokud kupující přestane nebo pohrozí, že přestane vykonávat obchodní činnost, může dodavatel zrušit nebo pozastavit smlouvu bez odpovědnosti vůči kupujícímu.

 

8.  Závěrečná ustanovení

 

8.1.      Smlouva nebo potvrzená objednávka nemá poskytnout výhody třetím stranám a žádná třetí strana nemůže uplatňovat nároky stanovené v této smlouvě.

8.2.     Žádné zřeknutí se dodavatele týkající se porušení smlouvy nebo potvrzené objednávky kupujícím, nelze vykládat jako zřeknutí se následného porušení

8.3.      Dodavatel  tímto  upozorňuje  kupujícího,  že  veškeré  kontaktní  údaje  kupujícího,  včetně adresy,  jsou  pro  rychlé  a  bezchybné  zpracování  uloženy  v databázi  dodavatele.  Zpracování poskytnutých  dat  probíhá  v souladu  s ustanoveními  příslušných  právních  předpisů  v oblasti ochrany  osobních  údajů.  Kupující  uzavřením  kupní  smlouvy  uděluje  souhlas  dodavateli s využitím veškerých předaných údajů kupujícího k marketingovým účelům dodavatele, a to zejména k nabízení služeb a produktů dodavatele, zasílání informací o činnosti dodavatele a to i elektronickými prostředky ( zejména e-mail ) ve smyslu Zákona č.480/2004 Sb., o některých službách  informační  společnosti,  na  dobu  do  odvolání  tohoto  souhlasu,  a  dále  s jejich poskytnutím dalším společnostem ze skupiny ENVItech. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 

Vydal:                         ENVItech Bohemia s.r.o.          Datum vydání:       31. 7. 2016

Číslo revize:                1

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti