Nízkonákladové senzorické systémy měření kvality ovzduší

 

  • Výstavba hybridního systému monitoringu kvality ovzduší a inteligentního identifikačního systému zdrojů emisí (35 senzorických jednotek enviSENS + 2 referenční imisní monitorovací stanice) – VŠB TU Ostrava.

 

  • Výstavba senzorického systému měření kvality ovzduší pro projekt CLAIRO (25 senzorických jednotek enviSENS) – VŠB TU Ostrava.

 

  • Výstavba senzorického systému měření kvality ovzduší (20 senzorických jednotek AirTracker) – Praha 6.
  • Měření koncentrace prašného aerosolu na 15 lokalitách na celém území Litvy pomocí senzorických jednotek enviDUSTAgentura pro životní prostředí Litva.

 

  • Výstavba senzorického systému měření kvality ovzduší (3 senzorické jednotky enviDUST) – Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav.

 

  • Výstavba senzorického systému měření kvality ovzduší (3 senzorické jednotky enviDUST) – MFF UK Praha.

 

  • Další aplikace s jednotlivými senzorickými jednotkami.

 

  • Výzkumný projekt financovaný Technologickou agenturou České republiky na vývoj a testování různých senzorů na měření kvality ovzduší.
 

senzor_main_image

 

 

„Naše senzorická řešení poskytují kvalitní data z monitorování kvality ovzduší ve městech“

 


reference_senzori2   reference-senzori-3   reference_senzori4   senzori_produkty

PROJEKTY

Projekt_CLAIRO          

 

 

senzori