Monitorovací systémy kvality venkovního ovzduší

  • Výstavba kompletní sítě monitoringu kvality venkovního ovzduší v České republice, včetně komplexního sytému pro sběr, úpravu a vyhodnocování naměřených dat (více než 120 stanic po celé republice). Na měřící síti se podílí široké spektrum provozovatelů jednotlivých měřících stanic.

 

  • Výstavba kompletní sítě monitoringu kvality venkovního ovzduší na Severním Kypru, včetně komplexního sytému pro sběr, úpravu a vyhodnocování naměřených dat a modelovacího softwaru (10 stanic). 

 

  • Výstavba sítě monitoringu kvality venkovního ovzduší v Libanonu, včetně komplexního sytému pro sběr, úpravu a vyhodnocování naměřených dat (více než 9 stanic).

 

  • Výstavba sítě monitoringu kvality venkovního ovzduší v Litvě (24 stanic).

 

  • Velké množství dodávek jednotlivých stanic, imisních měřících vozů a dalších aplikací či samostatných měřících zařízení.
  reference_ams