Další dodávky, instalace a služby

  • Dodávky dronů s měřícím vybavením pro monitoring kvality ovzduší (především prachových částic).

 

  • Instalace systému odběru a úpravy vzorku ovzduší z 250 m vysokého stožáru v Košeticích – Ústav výzkumu globální změny AVČR.

 

  • Dodávky vážících robotických systémů a analytických vah pro vážení gravimetrických filtrů.

 

  • Dodávky, instalace a zprovoznění systémů pro testování účinnosti filtrů a filtračních médií.

 

  • Dodávky, instalace a zprovoznění zařízení pro měření parametrů aerosolových částic (spektrometry, generátory aerosolů, ředící systémy, apod.).

 

  • Dodávky, instalace a zprovoznění zařízení pro měření počtu nano částic v ovzduší.

 

  • Vybudování a kompletní přístrojové osazení Experimentálního povodí v rámci Výzkumu klíčových ekosystémů interakcí půdy a vody na výzkumné infrastruktuře SoWa.
  Experimentální povodí
     
  Dodávka2   Drony   Experimentální povodí

Testování filtrů