Hybridní monitorovací systém

Hybridní monitorovací systém

Miniaturizace, rozvoj senzorických snímačů, přenosy typu IoT, koncepty Smart Cities, to všechno umožňuje vytvoření monitorovacích systémů ovzduší, které nepředstavují tak nákladnou investici jako v minulosti. Kvalita dat těchto senzorických systémů a jejich interpretace však musí být neustále konfrontována s daty, která jsou pořízena přístroji pracujícím referenční metodou, dle platných norem, aby nedocházelo k nepřesným informacím o stavu ovzduší.

Proč „Mít ovzduší pod kontrolou"?

• Kolik nových provozů a potenciálních zdrojů znečištění ovzduší je možné ještě povolit, aby nebyly překročeny imisní limity?

• Kolik aut ještě snese ovzduší center velkých měst, aby se v nich obyvatelé nedusili?

• Jak optimalizovat dopravní systém města a kde začít budovat novou průmyslovou zónu?

• Kde postavit dětské hřiště či sportoviště?

Aby se zodpovědně dalo odpovědět na tyto otázky, je nutné vědět, v jakém „stavu" je ovzduší v dané lokalitě nyní. To vše vede k jedinému možnému a to permanentnímu monitorování stavu znečištění ovzduší, především obsahu pevných znečišťujících látek (prašnosti). 

Tento hybridní systém Vám nabízí komplexní řešení skládající se:

• ze sítě senzorických měřičů

• z referenční měřící stanice

• z programového vybavení, které data zpracovává a poskytuje informace, jak státní správě, tak veřejnosti, prostřednictvím mobilních prostředků.

Výhody hybridního systému

 Nízko nákladové řešení oproti sítím tvořených pouze referenčními stanicemi

 Komplexní zajištění provozu

 Kvalitní a přesná data

KATALOGOVÝ LIST

Nový dotaz k produktu

* (Povinné)