Aktuální projekty

Experimentální povodí

 

Projekt CLAIRO   Inteligentní sytém
Hodnocení kvality ovzduší