Inteligentní identifikační systém

 

 

Název projektu:

Dodávka Inteligentního identifikačního systému zdrojů znečišťování ovzduší

Zákazník:

VŠB TU Ostrava

Popis projektu:

Dodávka, zprovoznění a udržení v chodu systému pro měření kvality ovzduší a identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší, včetně softwarových produktů; dodávka laboratorní techniky.

Rok realizace:

2019 – 2021