Hodnocení úrovně znečištění ovzduší pomocí difuzních vzorkovačů

 

 

 

Název projektu:

Hodnocení úrovně znečištění ovzduší pomocí difuzních vzorkovačů

Zákazník:

Aplinkos apsaugos agentura (Litva)

Popis projektu:

Roční monitoring kvality ovzduší v celé Litvě (na více než 170 lokalitách), vyhodnocení výsledků, mapování imisních koncentrací a návrh legislativních změn pro strategické plánování v oblasti státní správy a samosprávy.

 

 

 

  • projekt_mapa1
  • projekt mapa2
  • projekt_mapa1
  • projekt mapa2
  • Předchozí
  • Další