SW SYMOS‘97 – rozptylový model

SW SYMOS‘97 – rozptylový model

SW SYMOS’97, který naprogramovali experti z dceřinné společnosti ENVItech Bohemia s.r.o. - firmy IDEA-ENVI s.r.o. byl připraven dle metodiky Systém modelování stacionárních zdrojů (SYMOS'97) Českého hydrometeorologického ústavu Praha, která je celorepublikově doporučena ministerstvem životního prostředí jako referenční pro modelování rozptylu znečišťujících látek. SW SYMOS’97 se používá pro vypracování rozptylových studií pro hodnocení kvality ovzduší.

 

Technické parametry

Základní funkce

-        výpočet znečištění ovzduší plynnými a prachovými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů

-        výpočet znečištění od velkého počtu zdrojů

-        stanovení charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tím připravení podkladů pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů

-        akceptování statistického rozložení směru a rychlosti větru vztaženého ke třídám stability mezní vrstvy atmosféry podle klasifikace Bubníka a Koldovského

 

KATALOGOVÝ LIST

Nový dotaz k produktu

* (Povinné)