SW MODIM Expert – online rozptylový model

SW MODIM Expert je určený pro automatické online rozptylové modelování šíření znečištění. K dispozici jsou verze pro modelování znečištění ovzduší a únik a šíření nebezpečných látek z průmyslových provozů.

Technické parametry

Základní funkce

-        Disperzní model na základě metody US EPA - ISC2

-        Zobrazuje vypočtený rozptyl znečišťujících látek na základě online naměřených dat z imisních monitorovacích stanic nebo průmyslových detektorů znečišťujících látek a meteorologických dat

-        Možnosti výstupů: grafický (mapový), tabelární, připojení sirény, semaforů, apod.

KATALOGOVÝ LIST

Nový dotaz k produktu

* (Povinné)