Hybridní monitorovací systém

Hybridní monitorovací systém

Miniaturizace, rozvoj senzorických snímačů, přenosy typu IoT, koncepty Smart Cities, to všechno umožňuje vytvoření monitorovacích systémů ovzduší, které nepředstavují tak nákladnou investici jako v minulosti. Kvalita dat těchto senzorických systémů a jejich interpretace však musí být neustále konfrontována s daty, která jsou pořízena přístroji pracujícím referenční metodou, dle platných norem, aby nedocházelo k nepřesným informacím o stavu ovzduší.

Proč „Mít ovzduší pod kontrolou"?

• Kolik nových provozů a potenciálních zdrojů znečištění ovzduší je možné ještě povolit, aby nebyly překročeny imisní limity?

• Kolik aut ještě snese ovzduší center velkých měst, aby se v nich obyvatelé nedusili?

• Jak optimalizovat dopravní systém města a kde začít budovat novou průmyslovou zónu?

• Kde postavit dětské hřiště či sportoviště?

Aby se zodpovědně dalo odpovědět na tyto otázky, je nutné vědět, v jakém „stavu" je ovzduší v dané lokalitě nyní. To vše vede k jedinému možnému a to permanentnímu monitorování stavu znečištění ovzduší, především obsahu pevných znečišťujících látek (prašnosti). 

Tento hybridní systém Vám nabízí komplexní řešení skládající se:

• ze sítě senzorických měřičů

• z referenční měřící stanice

• z programového vybavení, které data zpracovává a poskytuje informace, jak státní správě, tak veřejnosti, prostřednictvím mobilních prostředků.

Výhody hybridního systému

 Nízko nákladové řešení oproti sítím tvořených pouze referenčními stanicemi

 Komplexní zajištění provozu

 Kvalitní a přesná data

KATALOGOVÝ LIST

New product question

Captcha

i

* (Required)

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.