Tel. +420 257 312 750

CZ EN SK

Monitorovací systémy

 • Vybavení měřicí sítě kvality ovzduší - výstavba státní sítě automatizovaného imisního monitoringu
  • část 1.: Staniční kontejnery a pomocná technika (99ks)
  • část 2: Přístroje pro počítání částic (5ks zařízení PALAS 200)
  • část 4.: Odběrová zařízení (sekvenční vzorkovače, nízkoobjemové vzorkovače, precipitační kolektory, benzen monitory, automatické váhovny a další) 
  • část 5.: Automatické prachoměry (20ks) - ČHMÚ Praha
  • Speciální meteorologická technika - Tušimice stožár
 • Rekonstrukce imisní monitorovací sítě města Brna - Magistrát města Brna
 • Dodávky imisních analyzátorů (např.03, NOx, VOC...) - Město Třinec, ČVÚT Praha,..
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (meteorologické senzory a zařízení pro odběr a distribuci vzorků atmosféry)
 • Dlouhodobé autorizované měření imisních koncentrací v okolí tunelu Blanka - SATRA Praha
 • Roční měření dopravní imisní vlastní monitorovací stanice Olomouc
 • Měření imisí Jihlava (Statutární město Jihlava a Kraj Vysočina)
 • a mnoho dalších referencí, prohlédněte si naše fotografie...


Ukázkové fotografie:
 Naše účast na konferenci Města budoucnosti 2019

Počet shlédnutí: 149

Naše účast na konferenci Města budoucnosti 2019 Budeme se účastnit 30.09.2019 celostátní konference Města budoucnosti 2019

Čtěte více...

Výstavba Experimentálního povodí u obce Vintířov (Karlovarský kraj)

Počet shlédnutí: 129

Výstavba Experimentálního povodí u obce Vintířov (Karlovarský kraj) Probíhající zakázka na výstavbu Experementálního povodí.

Čtěte více...

veletrh SENSOR+TEST 2019 v Norimberku

Počet shlédnutí: 564

veletrh SENSOR+TEST 2019 v Norimberku Technický pokrok na trhu se senzory pro měření pevních částit a plynů v ovzduší byl patrný i na veletrhu SENSOR+TEST 2019 v Norimberku. Některé poznatky zapracujeme i do naší produkce.

Čtěte více...