Vzdělávání, pořádání kurzů, školení

Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. se angažuje v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty široké i odborné veřejnosti.

 

environmentální vzdělávání ENVIRONMETÁLNÍ VÝUKA PRO ŠKOLY EDUKACE ÚŘEDNÍKU TECHNICKÁ ŠKOLENÍ PREDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST odborné studie

Společnost organizuje konference, semináře, osvětové akce, školení, a jiné vzdělávací aktivity, a to především v odvětvích týkajících se imisního zatížení a monitoringu kvality ovzduší.

ENVItech Bohemia s.r.o. disponuje dostatečnou technickou i odbornou kapacitou k pořádání environmentálních vzdělávacích akcí na úrovni školní výuky, edukace úředníků státní správy i samosprávy, technických školení pro provozovatele měřících systémů, osvěty široké veřejnosti, prezentace výsledků odborných studií, apod.

Vysoká odbornost vzdělávacích a osvětových akcí je zaručena díky dlouhodobé spolupráci s nejlepšími odborníky v daném odvětví. Společnost spolupracuje s experty z různých institucí, jako jsou univerzity, vědecké instituty, výrobci monitorovací techniky, apod.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci s uspořádáním jakékoliv vzdělávací aktivity, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Všichni pracovníci společnosti ENVItech Bohemia s.r.o. Vám budou rádi k dispozici.

 

 

 • Vzdelávání 1
 • Vzdelávání 2
 • Vzdelávání 3
 • Vzdelávání 4
 • Vzdelávání 5
 • odborné_studie
 • environmentální výuka
 • Vzdelávání 1
 • Vzdelávání 2
 • Vzdelávání 3
 • Vzdelávání 4
 • Vzdelávání 5
 • odborné_studie
 • environmentální výuka
 • Předchozí
 • Další
envi_ikona

   SEMINÁR

Seminar 2021

 

PRODUKTY

monitorovacie systemy kalibrační_systémy detekcni-systemy služba měření imisi
       

envi icon

ENVIRONMENT MONITORING SYSTEMS

produkty_ilustrace produkty_ilustrace2