Tel. +420 257 312 750

CZ EN SK

SENZORY

Senzory + Hybridní systém

Hybridní systém - PROSPEKT

Hybridní systém Vám nabízí komplexní řešení skládající se:
• ze sítě senzorických měřičů
• z referenční měřící stanice
• z programového vybavení, které data zpracovává a poskytuje informace, jak státní správě,
tak veřejnosti, prostřednictvím mobilních prostředků.
Tento hybridní systém může sledovat celou škálu parametrů, které znečišťují ovzduší, ale hlavním sledovaným parametrem jsou prachové částice velikosti PM1,0, PM2,5, PM10.

Senzorický prachoměr enviDUST - enviDUST

Tento monitor prachu je určen pro kontinuálnímu monitoringu kvality venkovního ovzduší. Měří hmotnostní koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, PM2,5 a PM1 a početní koncentraci aerosolových částic – vše v reálném čase a současně. Optická metoda na principu rozptylu světla. Jedná se o téměř bezúdržbové zařízení a možnosti montáže zařízení – upevnění např. na stěnu či stožár, dle požadavků. 

AUTOMATICKÁ SENZORICKÁ IMISNÍ MONITOROVACÍ STANICE enviSENS

eros Tato modulární stanice je určena pro meření s možností výběru rozličných senzorických jednotek od různých výrobců. Je možné vytvářet lokální meřící sítě a on-line zasílání naměřených dat pomocí technologie LORA na nadřízenou řídící jednotku.  Senzorické jednotky umístěné standardně v jednotce ENVI-SENS: NO2, CO, SO2, O3/NO2, prach, VOC, PAU

 

Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“,

Počet shlédnutí: 130

Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, kde máme uveřejněn článek, právě vyšla. Více o našich hybridních systémech monitorování ovzduší se dočtete na straně 3.

Čtěte více...

Pyranometry Hukseflux

Počet shlédnutí: 222

Pyranometry  Hukseflux Jsme hrdí na to, že můžeme nabízet celou řadu špičkových senzorů slunečního záření společnosti Hukseflux Thermal Sensors • všechny třídy A, B nebo C podle nejnovějších norem ISO 9060 a IEC 61724 • špičkové modely s ohřevem pro nejlepší dostupnost dat • s celosvětovou podporou a kalibrací

Čtěte více...

článek iDNES - Dýcháme nejčistší vzduch za poslední desítky let, problémem je ale ozon

Počet shlédnutí: 237

I když jsou meteorologové zatím zdrženliví, přináší čerstvá Zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2019 pozitivní informace. Téměř všechny hodnoty znečištění ovzduší klesají, výjimkou je jen přízemní ozon. Dýcháme nejčistší vzduch za poslední desítky let.

Čtěte více...