Tel. +420 257 312 750

CZ EN SK

PLG system

PLG system

Generátor kapalných aerosolů s tryskami Laskin, vyhřívatelný a odolný vůči přetlaku

Výrobce: Palas

Aplikace:
Filtrační průmysl / odlučovače oleje

Testování filtrů dle příslošných ISO norem
Stanovení účinnosti separace
Stanovení účinnosti frakční separace
Zatěžovací test
Zkouška odlučovačů chladicího maziva
Porovnání zařízení pro měření částic
Stopovací částice
Vizualizace toku

 

PLG 2000

Průtok    10 – 35 l/min

Rozměry     300 • 330 • 270 mm

Hmotnost     cca 9 kg
Hmotnostní tok (částic)    20 g/h (pro oleji)
Aerosolový výstup Øinside = 9 mm, Øoutside = 12 mm
Průměrná velikost částic    0.4 µm (DEHS)
Zásobník    300 ml