Tel. +420 257 312 750

CZ EN SK

Zpět

Slavnostní otevření námi dodaného Experimentálního povodí

Počet shlédnutí: 375

Slavnostní otevření v českých zemích unikátního Experimentálního povodí, které se nachází na výsypce u obce Vintířov na Sokolovsku. Experimentální plocha o rozloze téměř 4 ha je rozdělena do čtyř výzkumných polí, hydrologicky isolovaných od okolí a osazených systémem přístrojů a zařízení k měření všech klíčových ekosystémových parametrů umožňujících kompletní bilanci vody, energie a látek ve studovaném ekosystému, jakož i toky těchto veličin mezi klíčovými složkami ekosystému. Jedná se o unikátní systém, celosvětově existují jen tři podobná zařízení. Zařízení umožní studium řady klíčových ekosystémových procesů a přinese poznatky, které nejen že prohloubí naše poznání, ale budou zásadní i při řešení praktických problémů spojených s obnovou post těžební krajiny, také s řešením dalších celospolečensky významných problémů jako je boj se suchem, ochrana před povodněmi a snižování eroze.

Více o Experimentálním povodí https://youtu.be/xJXoQUnCVY8

nebo níže v minutě od 0:51 až 2:54
https://www.youtube.com/watch?v=A1GHBT8xrlM

 

páska

auto+ct

kolegove

ucatnici

povodi dron