Tel. +420 257 312 750

CZ EN SK

ODBORNÁ KONFERENCE „17. SETKÁNÍ V ČISTÉM OVZDUŠÍ“

2020 - Odborná konference

2020 - Odborná konference

 ODBORNÁ KONFERENCE
„17. SETKÁNÍ V ČISTÉM OVZDUŠÍ"


se bude konat ve městě Liberec v hotelu GRAND HOTEL IMPERIAL  
15-16.10.2020 (čtvrtek - pátek)

Téma setkání: Měření aerosolů

Cílem tohoto setkání je výměna poznatků a praktických zkušeností. 

 


PŘIHLÁŠKA NA ODBORNOU KONFERENCI „17. SETKÁNÍ V ČISTÉM OVZDUŠÍ“

Požaduji zaslat fakturu předem (e-mailem): *

Závazně se tímto přihlašuji, souhlasím se storno podmínkami a potvrzuji, že bankovním převodem poukážeme výše uvedenou částku (dle typu ubytování) na účet číslo: 50905051/0100, variabilní symbol: 2020, popřípadě částku uhradím v hotovosti. : *

Storno podmínky: *

Oběd od 12:30 (prosím vyberte si hlavní chod ): *

Odpolední program (cca od 16:00): *

Konference

Kontaktní osoba pro přihlášky
Ilona Málková 
E-mail: malkova@envitech.eu, tel: 257 312 750, mobil: 604 365 394

Organizační pokyny konference
Irena Kuncová
e-mail: kuncova@envitech.eu , tel: 721 237 427

Základní informace
Odborná konference je uspořádána jako jednodenní se zajištěním ubytování. 

Registrace účastníků bude probíhat od 9:00 hodin u konferenční místnosti hotelu,
vlastní program setkání začne od 9:30h do nočních hodin.
Pro účastníky setkání bude zajištěno občerstvení v průběhou konání akce, oběd ve 12:30 a večerní posezení, včetně rautu.
Ubytování bude zajištěno v hotelu PYTLOUN GRAND HOTEL IMPERIAL v Liberci.
Veškeré náklady, včetně ceny za ubytování jsou v ceně konferečního poplatku.

Účastnický poplatek za osobu na konferenci:
v jednolůžkovém pokoji bude účastnický poplatek za osobu 1.800,-Kč bez DPH
ve dvoulůžkovém pokoji bude účastnický poplatek za osobu 1.100,-Kč bez DPH
pokud účastník nebude ubytován bude účastnický poplatek za osobu 500,-Kč bez DPH

Konferenci pořádá společnost ENVItech Bohemia s.r.o.

Těšíme se na setkání s Vámi.