Tel. +420 257 312 750

CZ EN SK

ODBORNÁ KONFERENCE „16. SETKÁNÍ V ČISTÉM OVZDUŠÍ“

2019 - Odborná konference

2019 - Odborná konference

 ODBORNÁ KONFERENCE
„16. SETKÁNÍ V ČISTÉM OVZDUŠÍ"


se bude konat ve městě Tábor v hotelu LH Dvořák Tábor  
3.-4.10.2019 (čtvrtek - pátek)

 Cíl odborné konference

Cílem tohoto setkání je výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky a zaměřená na
Identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší a problematika pachových látek

PROGRAM - bude doplněn 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: do 3.9.2019 do 24:00

PŘIHLÁŠKA NA ODBORNOU KONFERENCI „16. SETKÁNÍ V ČISTÉM OVZDUŠÍ“

Požaduji zaslat fakturu předem (e-mailem): *

Závazně se tímto přihlašuji, souhlasím se storno podmínkami a potvrzuji, že bankovním převodem poukážeme výše uvedenou částku (dle typu ubytování) na účet číslo: 50905051/0100, variabilní symbol:2019, popřípadě částku uhradím v hotovosti. : *

Storno podmínky: *

Oběd od 13:30 (prosím vyberte si hlavní chod ): *

Odpolední program: *

Konference

Kontaktní osoba pro přihlášky
Ilona Málková 
E-mail: malkova@envitech.eu, tel: 257 312 750, mobil: 604 365 394

Organizační pokyny během konference
Irena Kuncová
e-mail: kuncova@envitech.eu , tel: 721 237 427

Základní informace
Odborná konference je uspořádána jako jednodenní se zajištěním ubytování. 

Registrace účastníků bude probíhat od 9:00 hodin u konferenční místnosti hotelu,
vlastní program setkání začne od 9:30h do nočních hodin.
Pro účastníky setkání bude zajištěno občerstvení v průběhou konání akce, oběd ve 13:30 a večerní posezení, včetně rautu.
Ubytování bude zajištěno v hotelu LH Dvořák. Veškeré náklady, včetně ceny za ubytování jsou v ceně konferečního poplatku.

Účastnický poplatek za osobu na konferenci - pokud bude účastník ubytován:
v jednolůžkovém pokoji bude účastnický poplatek za osobu 1520,-Kč bez DPH
ve dvoulůžkovém pokoji bude účastnický poplatek za osobu 875,-Kč bez DPH
pokud účastník nebude ubytován bude účastnický poplatek za osobu 400,-Kč bez DPH

Konferenci pořádá společnost ENVItech Bohemia s.r.o.

Těšíme se na setkání s Vámi.veletrh SENSOR+TEST 2019 v Norimberku

Počet shlédnutí: 143

veletrh SENSOR+TEST 2019 v Norimberku Technický pokrok na trhu se senzory pro měření pevních částit a plynů v ovzduší byl patrný i na veletrhu SENSOR+TEST 2019 v Norimberku. Některé poznatky zapracujeme i do naší produkce.

Čtěte více...

Fotografie z výstavy URBIS CITY FAIR

Počet shlédnutí: 119

Zde si můžete prohlédnout nějaké fotografie z výstavy URBIS SMART CITY FAIR, která proběhla ve dnech 5.6. a 6.6. 2019 na Výstavišti v Brně, ČR.

Čtěte více...

Info v ČT z veletrhu URBIS

Počet shlédnutí: 149

Info v ČT z veletrhu URBIS Informace z velethu o našem stánku na URBIS bylo řečeno i v regionálním zpravodajství České televize

Čtěte více...