Tel. +420 257 312 750

CZ EN SK

Služby v oblasti životního prostředí

Vouchery od MPO ČR

E.I.A. - aplikace

  • Program hodnocení vlivu provozu jaderné elektrárny Temelín, ČEZ, a.s. na životní prostředí
  • Vyhodnocení současné imisní zátěže okresu Chomutov vlivem tepelných elektráren


Ukázkové fotografie: