Tel. +420 257 312 750

CZ EN SK

Detekční systémy pro průmyslové provozy

Detekční systémy

  • Havarijní systém provozních budov - Tesla Sezam, a.s. (ON Semiconductor - USA)
  • Monitorovací systém nebezpečných plynů epitaxní technologie - Terosil,a.s.
  • Osobní dozimetry pro jadernou elektrárnu Temelín, ČEZ, a.s.

Ukázkové fotografie: