Tel. +420 257 312 750

CZ EN SK

Vzdělávání, pořádání kurzů, školení

6 položek

Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. se angažuje v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty široké i odborné veřejnosti. Společnost organizuje konference, semináře, osvětové akce, školení, a jiné vzdělávací aktivity, a to především v odvětvích týkajících se imisního zatížení a monitoringu kvality ovzduší. ENVItech Bohemia s.r.o. disponuje dostatečnou technickou i odbornou kapacitou k pořádání environmentálních vzdělávacích akcí na úrovni školní výuky, edukace úředníků státní správy i samosprávy, technických školení pro provozovatele měřících systémů, osvěty široké veřejnosti, prezentace výsledků odborných studií, apod. Vysoká odbornost vzdělávacích a osvětových akcí je zaručena díky dlouhodobé spolupráci s nejlepšími odborníky v daném odvětví. Společnost spolupracuje s experty z různých institucí, jako jsou univerzity, vědecké instituty, výrobci monitorovací techniky, apod.
V případě Vašeho zájmu o spolupráci s uspořádáním jakékoliv vzdělávací aktivity, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Všichni pracovníci společnosti ENVItech Bohemia s.r.o. Vám budou rádi k dispozici.

Prohledat výsledky filtru fulltextem

Zobrazit: