Tel. +420 257 312 750

CZ EN

SENZORY

Senzory

Senzorický prachoměr enviDUST - enviDUST
Tento monitor prachu je určen pro kontinuálnímu monitoringu kvality venkovního ovzduší. Měří hmotnostní koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, PM2,5 a PM1 a početní koncentraci aerosolových částic – vše v reálném čase a současně. Optická metoda na principu rozptylu světla. Jedná se o téměř bezúdržbové zařízení a možnosti montáže zařízení – upevnění např. na stěnu či stožár, dle požadavků. 

Senzorická jednotka pro měření kvality ovzduší. - Airtracker 

Systém AirTracker poskytuje ucelené řešení pro orientační měření životního prostředí on-line (prach, hluk, emise). Obsahuje senzorickou jednotku, bezdrátové komunikační rozhraní a patentovaný napájecí systém, schopný nepřerušeného provozu ze sítě veřejného osvětlení. Systém AirTracker dotváří webové rozhraní pro vizualizaci a analýzu aktuálních i historických dat. Díky těmto unikátním vlastnostem tvoří AirTracker systém pro nepřetržité sledování v problematických lokalitách a slouží jako podpora rozhodování pro zavádění opatření.

Webové rozhraní AirTracker  komplexní systém pro zobrazení a správu jednotek senzorické sítě -Webové GUI

Webové rozhraní AirTracker představuje komplexní systém pro zobrazení a správu jednotek senzorické sítě. Má responzivní design navržený pro nejpoužívanější zařízení a platformy. Uživatelsky přívětivé GUI umožňuje zobrazit rychlý přehled měřených veličin na mapovém podkladu, stejně tak obsahuje i nástroje pro pokročilejší analýzu. Sekce administrace umožňuje spravovat jednotky senzorické sítě, přístupová práva a tvořit logické celky a vazby mezi nimi. Celý systém klade velký důraz na bezpečnost a vysokou propustnost.

 

Zařízení pro monitoring kvality indoor ovzduší - CO2 senzor

Většina našeho života se odehrává indoor, proto je podstatné věnovat tomuto prostředí pozornost, ať už se učíme, pracujeme a nebo spíme. CO2 senzor monitoruje koncentraci CO2 , které souvisí se ztrátou koncentrace a rostoucí únavou. Zařízení dále obsahuje senzory pro měření teploty a atmosférické-ho tlaku. Konektivitu obstarává síť SigFox. Historická i on-line data jsou k dispozici na webovém rozhraní.Praha 5 - 14 denní měření NOx, PM10 a meteo veličin

Počet shlédnutí: 30

Ve spolupráci ze Státním zdravotním ústavem (SZÚ) provádíme 14 denní měření NOx, PM10 a meteo veličin v lokalitě Praha 5 - Slivenec

Čtěte více...

NEWS 2019-1

Počet shlédnutí: 51

Máme pro Vás připraveno nové vydání

Čtěte více...

ENVItech Bohemia přispěl na dobročinný projekt.

Počet shlédnutí: 129

Jednalo se o 14. ročník Charitativního novoročního koncertu, který uspořádal Zlínský kraj a Statutární město Zlín v pátek 10. ledna v Kongresovém centru ve Zlíně.

Čtěte více...

PF 2019

Počet shlédnutí: 293

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019

Čtěte více...