Tel. +420 257 312 750

CZ EN

Software - ovzduší

10 položek

Vlastní vývojové kapacity pro aplikační SW systémů ENVItech jsou základem dokonalého přizpůsobení monitorovacích, detekčních, vyhodnocovacích, vizualizačních a informačních systémů požadavkům zákazníka.

Jedná se jednoduché i velmi náročné aplikace pro prostředí WINDOWS 95, 98, a vyšší, WINDOWS NT, Client/Server pro prostředí relačních databází jako např. SQL, INGRES, ORACLE a výhledově SAP R/3, dále do prostředí Intra- a Internetu a pro přenos SMS zpráv technologií GSM nebo v prostředí GIS ARC/INFO, ArcView Info apod.

Softwarový dům zabezpečuje nejen vývoj standardních aplikací s implementací podle požadavků zákazníka při konkrétní instalaci, ale i trvalou údržbu a rozvoj databáze zákaznických dat pořízených dříve dodanými systémy.

Příkladem mohou být systémy sběru dat pro monitoring imisí, emisí, meteorologických veličin, půdních parametrů, systémy přenosu dat po komutovaných telefonních linkách nebo s využitím radiomodémů a GSM technologie, vizualizačních systémů pro prezentaci dat na pracovišti (velín, dispečink, ekolog provozu, referát ŽP, ... ) a dále hlasovými generátory, světelnými panely, Intra/Internetem, tabulkovými procesory a v grafickém prostředí formou bilančních zpráv a ročenek.

sw

Schématický přehled a rozdělení software.

Výrobce:

Zobrazit:
 • CENTRAL-IM

  databáze SQL, ENVIBase, operační systém WIN/NT vývojové prostředky,...

 • Clip

  Zpracování dat z tabulek o znečištění

 • ENVINET

  Software pro souborový dálkový přenos dat.

 • FTP transfer

  SW pro souborový dálkový přenos dat prostřednictvím INTERNET

 • HTML View

  SW web pro prezentaci imisních dat

 • ISOPan

  SW pro obsluhu světelných informačních panelů (Envitech UTILITY)

 • MeMa

  SW pro záznam dat z meteorologických měřicích jednotek.

 • View

  Základní prezentace SW znečišťujících látek

 • WinEmag

  Měřící a vyhodnocovací systém pro kontinuální měření emisí

 • WinImag

  Univerzální měřící a vyhodnocovací systém pro měření imisí.PF 2019

Počet shlédnutí: 462

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019

Čtěte více...

„16. SETKÁNÍ V ČISTÉM OVZDUŠÍ" - 2019

Počet shlédnutí: 416

DALŠÍ ODBORNÁ KONFERENCE „16. SETKÁNÍ V ČISTÉM OVZDUŠÍ" zaměřená na vývoj měření kvality ovzduší

Čtěte více...

D&B D-U-N-S® Number

Počet shlédnutí: 336

Stali jsme se součástí největší obchodní databáze na světě D&B D-U-N-S® Number

Čtěte více...

Nový meteorologický displej GILL

Počet shlédnutí: 376

Nový meteorologický displej GILL Meteorologický TFT WindDisplay je kombinovaný indikátor rychlosti a směru větru. Informace o větru se zobrazují pomocí podsvícení LED o průměru 8,5 ", průmyslově kvalitní obrazovky LCD a data budou označena skutečným zobrazovacím andělem 170 °

Čtěte více...

Meteorologická konference Meteorological Technology World Expo AMSTERDAM

Počet shlédnutí: 331

Meteorologická technologie World Expo je skutečně mezinárodní výstava nejnovějších klimatických, meteorologických a hydrometeorologických prognóz, měřicích a analytických technologií a poskytovatelů služeb pro globální komunitu klíčových rozhodovacích činitelů v leteckém průmyslu, lodní společnosti, námořní / přístavní zařízení, letiště, vojenské operace, pobřežní průzkumné společnosti, provozovatelé větrných elektráren, pořádané kanceláře, zemědělské provozy a výzkumné ústavy.

Čtěte více...