Tel. +420 257 312 750

CZ EN

Software - ovzduší

10 položek

Vlastní vývojové kapacity pro aplikační SW systémů ENVItech jsou základem dokonalého přizpůsobení monitorovacích, detekčních, vyhodnocovacích, vizualizačních a informačních systémů požadavkům zákazníka.

Jedná se jednoduché i velmi náročné aplikace pro prostředí WINDOWS 95, 98, a vyšší, WINDOWS NT, Client/Server pro prostředí relačních databází jako např. SQL, INGRES, ORACLE a výhledově SAP R/3, dále do prostředí Intra- a Internetu a pro přenos SMS zpráv technologií GSM nebo v prostředí GIS ARC/INFO, ArcView Info apod.

Softwarový dům zabezpečuje nejen vývoj standardních aplikací s implementací podle požadavků zákazníka při konkrétní instalaci, ale i trvalou údržbu a rozvoj databáze zákaznických dat pořízených dříve dodanými systémy.

Příkladem mohou být systémy sběru dat pro monitoring imisí, emisí, meteorologických veličin, půdních parametrů, systémy přenosu dat po komutovaných telefonních linkách nebo s využitím radiomodémů a GSM technologie, vizualizačních systémů pro prezentaci dat na pracovišti (velín, dispečink, ekolog provozu, referát ŽP, ... ) a dále hlasovými generátory, světelnými panely, Intra/Internetem, tabulkovými procesory a v grafickém prostředí formou bilančních zpráv a ročenek.

sw

Schématický přehled a rozdělení software.

Výrobce:

Zobrazit:
 • CENTRAL-IM

  databáze SQL, ENVIBase, operační systém WIN/NT vývojové prostředky,...

 • Clip

  Zpracování dat z tabulek o znečištění

 • ENVINET

  Software pro souborový dálkový přenos dat.

 • FTP transfer

  SW pro souborový dálkový přenos dat prostřednictvím INTERNET

 • HTML View

  SW web pro prezentaci imisních dat

 • ISOPan

  SW pro obsluhu světelných informačních panelů (Envitech UTILITY)

 • MeMa

  SW pro záznam dat z meteorologických měřicích jednotek.

 • View

  Základní prezentace SW znečišťujících látek

 • WinEmag

  Měřící a vyhodnocovací systém pro kontinuální měření emisí

 • WinImag

  Univerzální měřící a vyhodnocovací systém pro měření imisí.Rozšíření aktivit v oblasti měření emisí

Počet shlédnutí: 389

Rozšíření aktivit v oblasti měření emisí S potěšením oznamujeme rozšíření aktivit naší společnosti v oblasti měření emisí, kde vstupujeme na trh s emisními odběrovými systémy,

Čtěte více...

Informace o ukončení projektu

Počet shlédnutí: 408

Ukončili jsem společný projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009724 s Institutem enviromentálních technologií VŠB TU Ostrava, řešený v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Inovační vouchery s názvem "Validace senzorických měření kvality ovzduší”. Výsledky budou firmě ENVItech Bohemia sloužit jako podpora prodeje senzorických jednotek.

Čtěte více...

Zavřeno v termínu od 12 - 13.4. 2018

Počet shlédnutí: 1698

Zavřeno v termínu od 12 - 13.4. 2018 Omlouváme se všem zákazníkům a dodavatelům, ale bohužel v termínu od 12 - 13.4. 2018 nebudeme přítomni ve společnosti, z důvodu pořádání výjezdního zasedání společností ENVItech Bohemia s.r.o. (ČR) a ENVItech s.r.o.(SR). Budeme se na Vás znovu těšit 16. 4. 2018. Děkujeme za pochopení.

Čtěte více...

DR30-D1 pyrheliometr

Počet shlédnutí: 671

DR30-D1 pyrheliometr Nový DR30 pyrheliometer

Čtěte více...